تای تانیش

طنز کلاس غیرانتفایی

یکی از طنزهای شاد ترکی گروه تایتانیش ، به زودی نمایش های دیگری از این گروه در سایت قرار خواهد گرفت

نمایش کلاس غیرانتفایی

1394
6982
طنز تلخ و شیرین

این هم یکی از طنزهای زیبای گره تایتانیش که از علاقمندان طنزهای ترکی دعوت مینمایم این نمایش را دانلود و تماشا نمایند

نمایش تلخ و شیرین

1394
4696
طنز بنگاه

نمایش زیبای بنگاه کاری از گروه نمایش تای تانیش

نمایش بنگاه

1394
5140
طنز خواستگاری

نمایش خواستگاری کاری از گروه نمایش تای تانیش

نمایش خواستگاری

1393
8104
طنز دکتر قلابی

نمایش زیبای دکتر قلابی کاری از گروه نمایش تای تانیش

نمایش دکتر قلابی

1393
4289