قسمت کوتاهي از فيلم ترکي امتحان

براي دانلود کاملش به انتهاي صفحه مراجعه کنيد

مشخصات فيلم

سال انتشار: 1397   ژائر:تاریخی   محصول کشور:آذربایجان   زبان:ترکی   کيفيت:عالی


خلاصه داستان:ماجرای سریال زیبای امتحان تعدادی دانشجو پس از موفقت در کنکور وارد دانشگاه میشن ولی اتفاق های جالب و زیادی در این دانشگاه رخ میدهد یکی از این اتفاق ها عاشق شدن دانشجو به استاد می باشد در حالی که رابطه عاطفی بین استاد و دانشجو در این دانشگاه غیرمجاز می باشد و پس اینجی و مراد سعی در پنهان کردن عشق و رابطه خود از دیگران هستند ولی


کارگردان :

بازيگران :

راهنماي دانلود

لينک دانلود

حجم و کيفيت بالا
دانـلـود قسمت 1524 MBدانـلـود قسمت 2434 MBدانـلـود قسمت 3414 MBدانـلـود قسمت 4371 MBدانـلـود قسمت 5404 MBدانـلـود قسمت 6412 MBدانـلـود قسمت 7383 MBدانـلـود قسمت 8399 MBدانـلـود قسمت 9393 MBدانـلـود قسمت 10446 MBدانـلـود قسمت 11407 MBدانـلـود قسمت 12361 MBدانـلـود قسمت 13398 MBدانـلـود قسمت 14419 MBدانـلـود قسمت 15410 MBدانـلـود قسمت 16401 MBدانـلـود قسمت 17422 MBدانـلـود قسمت 18383 MBدانـلـود قسمت 19358 MBدانـلـود قسمت 20369 MBدانـلـود قسمت 21432 MBدانـلـود قسمت 22430 MBدانـلـود قسمت 23408 MBدانـلـود قسمت 24380 MBدانـلـود قسمت 25402 MBدانـلـود قسمت 26360 MBدانـلـود قسمت 27378 MBدانـلـود قسمت 28376 MBدانـلـود قسمت 29397 MBدانـلـود قسمت 30429 MBدانـلـود قسمت 31453 MBدانـلـود قسمت 32412 MBدانـلـود قسمت 33437 MBدانـلـود قسمت 34362 MBدانـلـود قسمت 35384 MBدانـلـود قسمت 36423 MBدانـلـود قسمت 37430 MBدانـلـود قسمت 38386 MBدانـلـود قسمت 39350 MBدانـلـود قسمت 40389 MBدانـلـود قسمت 41363 MBدانـلـود قسمت 42432 MBدانـلـود قسمت 43390 MBدانـلـود قسمت 44394 MBدانـلـود قسمت 45402 MBدانـلـود قسمت 46418 MBدانـلـود قسمت 47453 MBدانـلـود قسمت 48392 MBدانـلـود قسمت 49466 MBدانـلـود قسمت 50436 MBدانـلـود قسمت 51356 MBدانـلـود قسمت 52420 MBدانـلـود قسمت 53372 MBدانـلـود قسمت 54347 MBدانـلـود قسمت 55362 MBدانـلـود قسمت 56372 MBدانـلـود قسمت 57356 MBدانـلـود قسمت 58380 MBدانـلـود قسمت 59360 MBدانـلـود قسمت 60381 MBدانـلـود قسمت 61374 MBدانـلـود قسمت 62367 MBدانـلـود قسمت 63358 MBدانـلـود قسمت 64369 MBدانـلـود قسمت 65319 MBدانـلـود قسمت 66344 MBدانـلـود قسمت 67374 MBدانـلـود قسمت 68345 MBدانـلـود قسمت 69365 MBدانـلـود قسمت 70372 MBدانـلـود قسمت 71352 MBدانـلـود قسمت 72363 MBدانـلـود قسمت 73421 MBدانـلـود قسمت 74500 MBدانـلـود قسمت 75440 MBدانـلـود قسمت 76381 MBدانـلـود قسمت 77332 MBدانـلـود قسمت 78404 MBدانـلـود قسمت 79374 MBدانـلـود قسمت 80356 MBدانـلـود قسمت 81382 MBدانـلـود قسمت 82348 MBدانـلـود قسمت 83398 MBدانـلـود قسمت 84372 MBدانـلـود قسمت 85386 MBدانـلـود قسمت 86409 MBدانـلـود قسمت 87409 MBدانـلـود قسمت 88399 MBدانـلـود قسمت 89387 MBدانـلـود قسمت 90332 MBدانـلـود قسمت 91349 MBدانـلـود قسمت 92363 MBدانـلـود قسمت 93432 MBدانـلـود قسمت 94405 MBدانـلـود قسمت 95340 MBدانـلـود قسمت 96382 MBدانـلـود قسمت 97348 MBدانـلـود قسمت 98345 MBدانـلـود قسمت 99331 MBدانـلـود قسمت 100370 MB
حجم و کيفيت متوسط
دانـلـود قسمت 1198 MBدانـلـود قسمت 2159 MBدانـلـود قسمت 3157 MBدانـلـود قسمت 4157 MBدانـلـود قسمت 5157 MBدانـلـود قسمت 6156 MBدانـلـود قسمت 7153 MBدانـلـود قسمت 8146 MBدانـلـود قسمت 9154 MBدانـلـود قسمت 10161 MBدانـلـود قسمت 11151 MBدانـلـود قسمت 12158 MBدانـلـود قسمت 13156 MBدانـلـود قسمت 14162 MBدانـلـود قسمت 15156 MBدانـلـود قسمت 16157 MBدانـلـود قسمت 17158 MBدانـلـود قسمت 18156 MBدانـلـود قسمت 19147 MBدانـلـود قسمت 20150 MBدانـلـود قسمت 21153 MBدانـلـود قسمت 22157 MBدانـلـود قسمت 23151 MBدانـلـود قسمت 24145 MBدانـلـود قسمت 25155 MBدانـلـود قسمت 26153 MBدانـلـود قسمت 27157 MBدانـلـود قسمت 28160 MBدانـلـود قسمت 29149 MBدانـلـود قسمت 30155 MBدانـلـود قسمت 31157 MBدانـلـود قسمت 32159 MBدانـلـود قسمت 33169 MBدانـلـود قسمت 34156 MBدانـلـود قسمت 35151 MBدانـلـود قسمت 36153 MBدانـلـود قسمت 37166 MBدانـلـود قسمت 38154 MBدانـلـود قسمت 39145 MBدانـلـود قسمت 40161 MBدانـلـود قسمت 41148 MBدانـلـود قسمت 42159 MBدانـلـود قسمت 43155 MBدانـلـود قسمت 44151 MBدانـلـود قسمت 45155 MBدانـلـود قسمت 46168 MBدانـلـود قسمت 47167 MBدانـلـود قسمت 48143 MBدانـلـود قسمت 49161 MBدانـلـود قسمت 50172 MBدانـلـود قسمت 51157 MBدانـلـود قسمت 52165 MBدانـلـود قسمت 53148 MBدانـلـود قسمت 54147 MBدانـلـود قسمت 55151 MBدانـلـود قسمت 56164 MBدانـلـود قسمت 57144 MBدانـلـود قسمت 58162 MBدانـلـود قسمت 59156 MBدانـلـود قسمت 60156 MBدانـلـود قسمت 61156 MBدانـلـود قسمت 62161 MBدانـلـود قسمت 63161 MBدانـلـود قسمت 64149 MBدانـلـود قسمت 65145 MBدانـلـود قسمت 66160 MBدانـلـود قسمت 67162 MBدانـلـود قسمت 68162 MBدانـلـود قسمت 69159 MBدانـلـود قسمت 70160 MBدانـلـود قسمت 71141 MBدانـلـود قسمت 72162 MBدانـلـود قسمت 73165 MBدانـلـود قسمت 74162 MBدانـلـود قسمت 75159 MBدانـلـود قسمت 76160 MBدانـلـود قسمت 77140 MBدانـلـود قسمت 78159 MBدانـلـود قسمت 79158 MBدانـلـود قسمت 80136 MBدانـلـود قسمت 81161 MBدانـلـود قسمت 82143 MBدانـلـود قسمت 83157 MBدانـلـود قسمت 84147 MBدانـلـود قسمت 85157 MBدانـلـود قسمت 86161 MBدانـلـود قسمت 87156 MBدانـلـود قسمت 88163 MBدانـلـود قسمت 89151 MBدانـلـود قسمت 90155 MBدانـلـود قسمت 91150 MBدانـلـود قسمت 92158 MBدانـلـود قسمت 93163 MBدانـلـود قسمت 94159 MBدانـلـود قسمت 95146 MBدانـلـود قسمت 96158 MBدانـلـود قسمت 97158 MBدانـلـود قسمت 98162 MBدانـلـود قسمت 99155 MBدانـلـود قسمت 100162 MB
 • سونسوز سحر

 • سايز : 31GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : خوب

 • تعداد بازديد : 4281

 • سال انتشار : 1396

 سونسوز سحر ادامـه مـطـلـب
 • کیشی سوزو

 • سايز : 1GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : خوب

 • تعداد بازديد : 3792

 • سال انتشار : 1389

 کیشی سوزو ادامـه مـطـلـب
 • سن سیز

 • سايز : 31GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : خوب

 • تعداد بازديد : 20043

 • سال انتشار : 1396

 سن سیز ادامـه مـطـلـب
 • حورمت

 • سايز : 19GB

 • فرمت : MKV

 • کيفيت : عالی

 • تعداد بازديد : 9226

 • سال انتشار : 1393

 حورمت ادامـه مـطـلـب
برچسب ها : دانلود امتحان , دانلود فيلم ترکي امتحان , دانلود آذري امتحان , دانلود ترکي امتحان , دانلود مستقيم امتحان , دانلود رايگان امتحان , امتحان