قسمت کوتاهي از فيلم ترکي امتحان

براي دانلود کاملش به انتهاي صفحه مراجعه کنيد

مشخصات فيلم

سال انتشار: 1397   ژائر:تاریخی   محصول کشور:آذربایجان   زبان:ترکی   کيفيت:عالی


خلاصه داستان:ماجرای سریال زیبای امتحان تعدادی دانشجو پس از موفقت در کنکور وارد دانشگاه میشن ولی اتفاق های جالب و زیادی در این دانشگاه رخ میدهد یکی از این اتفاق ها عاشق شدن دانشجو به استاد می باشد در حالی که رابطه عاطفی بین استاد و دانشجو در این دانشگاه غیرمجاز می باشد و پس اینجی و مراد سعی در پنهان کردن عشق و رابطه خود از دیگران هستند ولی


کارگردان :

بازيگران :

راهنماي دانلود

لينک دانلود

حجم و کيفيت بالا
دانـلـود قسمت 1524 MBدانـلـود قسمت 2434 MBدانـلـود قسمت 3414 MBدانـلـود قسمت 4371 MBدانـلـود قسمت 5404 MBدانـلـود قسمت 6412 MBدانـلـود قسمت 7383 MBدانـلـود قسمت 8399 MBدانـلـود قسمت 9393 MBدانـلـود قسمت 10446 MBدانـلـود قسمت 11407 MBدانـلـود قسمت 12361 MBدانـلـود قسمت 13398 MBدانـلـود قسمت 14419 MBدانـلـود قسمت 15410 MBدانـلـود قسمت 16401 MBدانـلـود قسمت 17422 MBدانـلـود قسمت 18383 MBدانـلـود قسمت 19358 MBدانـلـود قسمت 20369 MBدانـلـود قسمت 21432 MBدانـلـود قسمت 22430 MBدانـلـود قسمت 23408 MBدانـلـود قسمت 24380 MBدانـلـود قسمت 25402 MBدانـلـود قسمت 26360 MBدانـلـود قسمت 27378 MBدانـلـود قسمت 28376 MBدانـلـود قسمت 29397 MBدانـلـود قسمت 30429 MBدانـلـود قسمت 31453 MBدانـلـود قسمت 32412 MBدانـلـود قسمت 33437 MBدانـلـود قسمت 34362 MBدانـلـود قسمت 35384 MBدانـلـود قسمت 36423 MBدانـلـود قسمت 37430 MBدانـلـود قسمت 38386 MBدانـلـود قسمت 39350 MBدانـلـود قسمت 40389 MBدانـلـود قسمت 41363 MBدانـلـود قسمت 42432 MBدانـلـود قسمت 43390 MBدانـلـود قسمت 44394 MBدانـلـود قسمت 45402 MBدانـلـود قسمت 46418 MBدانـلـود قسمت 47453 MBدانـلـود قسمت 48392 MBدانـلـود قسمت 49466 MBدانـلـود قسمت 50436 MBدانـلـود قسمت 51356 MBدانـلـود قسمت 52420 MBدانـلـود قسمت 53372 MBدانـلـود قسمت 54347 MBدانـلـود قسمت 55362 MBدانـلـود قسمت 56372 MBدانـلـود قسمت 57356 MBدانـلـود قسمت 58380 MBدانـلـود قسمت 59360 MBدانـلـود قسمت 60381 MBدانـلـود قسمت 61374 MBدانـلـود قسمت 62367 MBدانـلـود قسمت 63358 MBدانـلـود قسمت 64369 MBدانـلـود قسمت 65319 MBدانـلـود قسمت 66344 MBدانـلـود قسمت 67374 MBدانـلـود قسمت 68345 MBدانـلـود قسمت 69365 MBدانـلـود قسمت 70372 MBدانـلـود قسمت 71352 MBدانـلـود قسمت 72363 MBدانـلـود قسمت 73421 MBدانـلـود قسمت 74500 MBدانـلـود قسمت 75440 MBدانـلـود قسمت 76381 MBدانـلـود قسمت 77332 MBدانـلـود قسمت 78404 MBدانـلـود قسمت 79374 MBدانـلـود قسمت 80356 MBدانـلـود قسمت 81382 MBدانـلـود قسمت 82348 MBدانـلـود قسمت 83398 MBدانـلـود قسمت 84372 MBدانـلـود قسمت 85386 MBدانـلـود قسمت 86409 MBدانـلـود قسمت 87409 MBدانـلـود قسمت 88399 MBدانـلـود قسمت 89387 MBدانـلـود قسمت 90332 MBدانـلـود قسمت 91349 MBدانـلـود قسمت 92363 MBدانـلـود قسمت 93432 MBدانـلـود قسمت 94405 MBدانـلـود قسمت 95340 MBدانـلـود قسمت 96382 MBدانـلـود قسمت 97348 MBدانـلـود قسمت 98345 MBدانـلـود قسمت 99331 MBدانـلـود قسمت 100370 MBدانـلـود قسمت 101329 MBدانـلـود قسمت 102325 MBدانـلـود قسمت 103353 MBدانـلـود قسمت 104344 MBدانـلـود قسمت 105352 MBدانـلـود قسمت 106333 MBدانـلـود قسمت 107312 MBدانـلـود قسمت 108328 MBدانـلـود قسمت 109347 MBدانـلـود قسمت 110376 MBدانـلـود قسمت 111361 MBدانـلـود قسمت 112377 MBدانـلـود قسمت 113333 MBدانـلـود قسمت 114334 MBدانـلـود قسمت 115358 MBدانـلـود قسمت 116353 MBدانـلـود قسمت 117326 MBدانـلـود قسمت 118357 MBدانـلـود قسمت 119346 MBدانـلـود قسمت 120334 MBدانـلـود قسمت 121360 MBدانـلـود قسمت 122341 MBدانـلـود قسمت 123291 MBدانـلـود قسمت 124348 MBدانـلـود قسمت 125338 MBدانـلـود قسمت 126209 MBدانـلـود قسمت 127305 MBدانـلـود قسمت 128429 MBدانـلـود قسمت 129364 MBدانـلـود قسمت 130304 MBدانـلـود قسمت 131308 MBدانـلـود قسمت 132343 MBدانـلـود قسمت 133332 MBدانـلـود قسمت 134339 MBدانـلـود قسمت 135347 MBدانـلـود قسمت 136334 MBدانـلـود قسمت 139343 MBدانـلـود قسمت 140380 MBدانـلـود قسمت 141325 MBدانـلـود قسمت 142307 MBدانـلـود قسمت 143332 MBدانـلـود قسمت 144353 MBدانـلـود قسمت 145378 MBدانـلـود قسمت 146340 MBدانـلـود قسمت 147286 MBدانـلـود قسمت 148351 MBدانـلـود قسمت 149347 MBدانـلـود قسمت 150320 MBدانـلـود قسمت 151300 MBدانـلـود قسمت 152340 MBدانـلـود قسمت 153352 MBدانـلـود قسمت 154310 MBدانـلـود قسمت 155311 MBدانـلـود قسمت 156377 MBدانـلـود قسمت 157348 MBدانـلـود قسمت 159346 MBدانـلـود قسمت 160310 MBدانـلـود قسمت 161339 MBدانـلـود قسمت 162293 MBدانـلـود قسمت 163302 MBدانـلـود قسمت 164388 MBدانـلـود قسمت 165428 MBدانـلـود قسمت 166379 MBدانـلـود قسمت 167326 MBدانـلـود قسمت 168392 MBدانـلـود قسمت 169349 MBدانـلـود قسمت 170345 MBدانـلـود قسمت 171287 MBدانـلـود قسمت 172346 MBدانـلـود قسمت 173315 MBدانـلـود قسمت 174331 MBدانـلـود قسمت 175308 MBدانـلـود قسمت 176333 MBدانـلـود قسمت 177344 MBدانـلـود قسمت 178340 MBدانـلـود قسمت 179325 MBدانـلـود قسمت 180346 MBدانـلـود قسمت 181342 MBدانـلـود قسمت 182384 MBدانـلـود قسمت 183349 MBدانـلـود قسمت 184365 MBدانـلـود قسمت 185345 MBدانـلـود قسمت 186348 MBدانـلـود قسمت 187350 MBدانـلـود قسمت 188333 MBدانـلـود قسمت 189330 MBدانـلـود قسمت 190389 MBدانـلـود قسمت 191401 MBدانـلـود قسمت 192344 MBدانـلـود قسمت 193329 MBدانـلـود قسمت 194342 MBدانـلـود قسمت 195276 MBدانـلـود قسمت 196347 MBدانـلـود قسمت 197385 MBدانـلـود قسمت 198366 MBدانـلـود قسمت 199342 MBدانـلـود قسمت 200324 MB
حجم و کيفيت متوسط
دانـلـود قسمت 1198 MBدانـلـود قسمت 2159 MBدانـلـود قسمت 3157 MBدانـلـود قسمت 4157 MBدانـلـود قسمت 5157 MBدانـلـود قسمت 6156 MBدانـلـود قسمت 7153 MBدانـلـود قسمت 8146 MBدانـلـود قسمت 9154 MBدانـلـود قسمت 10161 MBدانـلـود قسمت 11151 MBدانـلـود قسمت 12158 MBدانـلـود قسمت 13156 MBدانـلـود قسمت 14162 MBدانـلـود قسمت 15156 MBدانـلـود قسمت 16157 MBدانـلـود قسمت 17158 MBدانـلـود قسمت 18156 MBدانـلـود قسمت 19147 MBدانـلـود قسمت 20150 MBدانـلـود قسمت 21153 MBدانـلـود قسمت 22157 MBدانـلـود قسمت 23151 MBدانـلـود قسمت 24145 MBدانـلـود قسمت 25155 MBدانـلـود قسمت 26153 MBدانـلـود قسمت 27157 MBدانـلـود قسمت 28160 MBدانـلـود قسمت 29149 MBدانـلـود قسمت 30155 MBدانـلـود قسمت 31157 MBدانـلـود قسمت 32159 MBدانـلـود قسمت 33169 MBدانـلـود قسمت 34156 MBدانـلـود قسمت 35151 MBدانـلـود قسمت 36153 MBدانـلـود قسمت 37166 MBدانـلـود قسمت 38154 MBدانـلـود قسمت 39145 MBدانـلـود قسمت 40161 MBدانـلـود قسمت 41148 MBدانـلـود قسمت 42159 MBدانـلـود قسمت 43155 MBدانـلـود قسمت 44151 MBدانـلـود قسمت 45155 MBدانـلـود قسمت 46168 MBدانـلـود قسمت 47167 MBدانـلـود قسمت 48143 MBدانـلـود قسمت 49161 MBدانـلـود قسمت 50172 MBدانـلـود قسمت 51157 MBدانـلـود قسمت 52165 MBدانـلـود قسمت 53148 MBدانـلـود قسمت 54147 MBدانـلـود قسمت 55151 MBدانـلـود قسمت 56164 MBدانـلـود قسمت 57144 MBدانـلـود قسمت 58162 MBدانـلـود قسمت 59156 MBدانـلـود قسمت 60156 MBدانـلـود قسمت 61156 MBدانـلـود قسمت 62161 MBدانـلـود قسمت 63161 MBدانـلـود قسمت 64149 MBدانـلـود قسمت 65145 MBدانـلـود قسمت 66160 MBدانـلـود قسمت 67162 MBدانـلـود قسمت 68162 MBدانـلـود قسمت 69159 MBدانـلـود قسمت 70160 MBدانـلـود قسمت 71141 MBدانـلـود قسمت 72162 MBدانـلـود قسمت 73165 MBدانـلـود قسمت 74162 MBدانـلـود قسمت 75159 MBدانـلـود قسمت 76160 MBدانـلـود قسمت 77140 MBدانـلـود قسمت 78159 MBدانـلـود قسمت 79158 MBدانـلـود قسمت 80136 MBدانـلـود قسمت 81161 MBدانـلـود قسمت 82143 MBدانـلـود قسمت 83157 MBدانـلـود قسمت 84147 MBدانـلـود قسمت 85157 MBدانـلـود قسمت 86161 MBدانـلـود قسمت 87156 MBدانـلـود قسمت 88163 MBدانـلـود قسمت 89151 MBدانـلـود قسمت 90155 MBدانـلـود قسمت 91150 MBدانـلـود قسمت 92158 MBدانـلـود قسمت 93163 MBدانـلـود قسمت 94159 MBدانـلـود قسمت 95146 MBدانـلـود قسمت 96158 MBدانـلـود قسمت 97158 MBدانـلـود قسمت 98162 MBدانـلـود قسمت 99155 MBدانـلـود قسمت 100162 MBدانـلـود قسمت 101145 MBدانـلـود قسمت 102141 MBدانـلـود قسمت 103147 MBدانـلـود قسمت 104140 MBدانـلـود قسمت 105145 MBدانـلـود قسمت 106144 MBدانـلـود قسمت 107147 MBدانـلـود قسمت 108145 MBدانـلـود قسمت 109147 MBدانـلـود قسمت 110147 MBدانـلـود قسمت 111140 MBدانـلـود قسمت 112145 MBدانـلـود قسمت 113149 MBدانـلـود قسمت 114144 MBدانـلـود قسمت 115143 MBدانـلـود قسمت 116149 MBدانـلـود قسمت 117148 MBدانـلـود قسمت 118148 MBدانـلـود قسمت 119147 MBدانـلـود قسمت 120136 MBدانـلـود قسمت 121140 MBدانـلـود قسمت 122148 MBدانـلـود قسمت 123131 MBدانـلـود قسمت 124147 MBدانـلـود قسمت 125147 MBدانـلـود قسمت 126140 MBدانـلـود قسمت 127138 MBدانـلـود قسمت 128133 MBدانـلـود قسمت 129150 MBدانـلـود قسمت 130137 MBدانـلـود قسمت 131138 MBدانـلـود قسمت 132137 MBدانـلـود قسمت 133142 MBدانـلـود قسمت 134135 MBدانـلـود قسمت 135143 MBدانـلـود قسمت 136131 MBدانـلـود قسمت 139146 MBدانـلـود قسمت 140151 MBدانـلـود قسمت 141143 MBدانـلـود قسمت 142139 MBدانـلـود قسمت 143143 MBدانـلـود قسمت 144135 MBدانـلـود قسمت 145147 MBدانـلـود قسمت 146144 MBدانـلـود قسمت 147128 MBدانـلـود قسمت 148140 MBدانـلـود قسمت 149144 MBدانـلـود قسمت 150142 MBدانـلـود قسمت 151126 MBدانـلـود قسمت 152147 MBدانـلـود قسمت 153141 MBدانـلـود قسمت 154129 MBدانـلـود قسمت 155137 MBدانـلـود قسمت 156127 MBدانـلـود قسمت 157141 MBدانـلـود قسمت 159148 MBدانـلـود قسمت 160136 MBدانـلـود قسمت 161151 MBدانـلـود قسمت 162133 MBدانـلـود قسمت 163132 MBدانـلـود قسمت 164151 MBدانـلـود قسمت 165144 MBدانـلـود قسمت 166154 MBدانـلـود قسمت 167137 MBدانـلـود قسمت 168136 MBدانـلـود قسمت 169141 MBدانـلـود قسمت 170141 MBدانـلـود قسمت 171125 MBدانـلـود قسمت 172141 MBدانـلـود قسمت 173133 MBدانـلـود قسمت 174141 MBدانـلـود قسمت 175138 MBدانـلـود قسمت 176136 MBدانـلـود قسمت 177147 MBدانـلـود قسمت 178143 MBدانـلـود قسمت 179147 MBدانـلـود قسمت 180148 MBدانـلـود قسمت 181147 MBدانـلـود قسمت 182151 MBدانـلـود قسمت 183143 MBدانـلـود قسمت 184149 MBدانـلـود قسمت 185149 MBدانـلـود قسمت 186153 MBدانـلـود قسمت 187156 MBدانـلـود قسمت 188144 MBدانـلـود قسمت 189140 MBدانـلـود قسمت 190158 MBدانـلـود قسمت 191151 MBدانـلـود قسمت 192148 MBدانـلـود قسمت 193149 MBدانـلـود قسمت 194126 MBدانـلـود قسمت 195126 MBدانـلـود قسمت 196148 MBدانـلـود قسمت 197147 MBدانـلـود قسمت 198156 MBدانـلـود قسمت 199148 MBدانـلـود قسمت 200151 MB
 • رجب 5

 • سايز : 1GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : خوب

 • تعداد بازديد : 9553

 • سال انتشار : 1396

 رجب 5 ادامـه مـطـلـب
 • فیلم ارمغان

 • سايز : 560MB

 • فرمت : MKV

 • کيفيت : عالی

 • تعداد بازديد : 5017

 • سال انتشار : 1392

 فیلم ارمغان ادامـه مـطـلـب
 • stalinin bashi

 • سايز : 1GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : عالی

 • تعداد بازديد : 3757

 • سال انتشار : 1396

 stalinin bashi ادامـه مـطـلـب
 • سن سیز

 • سايز : 31GB

 • فرمت : mkv

 • کيفيت : خوب

 • تعداد بازديد : 20457

 • سال انتشار : 1396

 سن سیز ادامـه مـطـلـب
برچسب ها : دانلود امتحان , دانلود فيلم ترکي امتحان , دانلود آذري امتحان , دانلود ترکي امتحان , دانلود مستقيم امتحان , دانلود رايگان امتحان , امتحان