دانلود سریال دکترخوب

سال انتشار: 1403


ژائر:ورزشی


محصول کشور: آمریکا


زبان:زیرنویس فارسی و سانسور شده


کيفيت:720


خلاصه داستان: درباره‌ی زندگی مرد جوانی به نام شان مورفی است که در شهر کوچکی زندگی می‌کند. او که مبتلا به سندروم ساوانت اوتیسمی می‌باشد ، یک رزیدنت بخش اطفال است که با توجه به ناتوانی پیشرفته‌اش ، علی‌رغم اینکه یک رزیدنت نابغه به شمار می‌رود و با مهارت به درمان اطفال می‌پردازد


کارگردان : Highmore، Hill Harper

بازيگران : Bria Samoné Henderson، Christina Chang، Fiona Gubelmann، Freddie

1
دانــلــود720 : کیفیت313 MB : سايزmp4 : فرمت
2
دانــلــود720 : کیفیت302 MB : سايزmp4 : فرمت
3
دانــلــود720 : کیفیت310 MB : سايزmp4 : فرمت
4
دانــلــود720 : کیفیت258 MB : سايزmp4 : فرمت
5
دانــلــود720 : کیفیت276 MB : سايزmp4 : فرمت
6
دانــلــود720 : کیفیت311 MB : سايزmp4 : فرمت
7
دانــلــود720 : کیفیت275 MB : سايزmp4 : فرمت
8
دانــلــود720 : کیفیت272 MB : سايزmp4 : فرمت
9
دانــلــود720 : کیفیت276 MB : سايزmp4 : فرمت
10
دانــلــود720 : کیفیت274 MB : سايزmp4 : فرمت
11
دانــلــود720 : کیفیت264 MB : سايزmp4 : فرمت
12
دانــلــود720 : کیفیت242 MB : سايزmp4 : فرمت
13
دانــلــود720 : کیفیت232 MB : سايزmp4 : فرمت
14
دانــلــود720 : کیفیت275 MB : سايزmp4 : فرمت
15
دانــلــود720 : کیفیت266 MB : سايزmp4 : فرمت
16
دانــلــود720 : کیفیت256 MB : سايزmp4 : فرمت
17
دانــلــود720 : کیفیت275 MB : سايزmp4 : فرمت
18
دانــلــود720 : کیفیت288 MB : سايزmp4 : فرمت
19
دانــلــود720 : کیفیت293 MB : سايزmp4 : فرمت
20
دانــلــود720 : کیفیت290 MB : سايزmp4 : فرمت
21
دانــلــود720 : کیفیت325 MB : سايزmp4 : فرمت
22
دانــلــود720 : کیفیت283 MB : سايزmp4 : فرمت
23
دانــلــود720 : کیفیت282 MB : سايزmp4 : فرمت
24
دانــلــود720 : کیفیت265 MB : سايزmp4 : فرمت
25
دانــلــود720 : کیفیت283 MB : سايزmp4 : فرمت
26
دانــلــود720 : کیفیت264 MB : سايزmp4 : فرمت
27
دانــلــود720 : کیفیت317 MB : سايزmp4 : فرمت
28
دانــلــود720 : کیفیت317 MB : سايزmp4 : فرمت
29
دانــلــود720 : کیفیت339 MB : سايزmp4 : فرمت
30
دانــلــود720 : کیفیت347 MB : سايزmp4 : فرمت
31
دانــلــود720 : کیفیت292 MB : سايزmp4 : فرمت
32
دانــلــود720 : کیفیت321 MB : سايزmp4 : فرمت
33
دانــلــود720 : کیفیت306 MB : سايزmp4 : فرمت
34
دانــلــود720 : کیفیت288 MB : سايزmp4 : فرمت
35
دانــلــود720 : کیفیت300 MB : سايزmp4 : فرمت
36
دانــلــود720 : کیفیت286 MB : سايزmp4 : فرمت
37
دانــلــود720 : کیفیت292 MB : سايزmp4 : فرمت
38
دانــلــود720 : کیفیت291 MB : سايزmp4 : فرمت
39
دانــلــود720 : کیفیت324 MB : سايزmp4 : فرمت
40
دانــلــود720 : کیفیت231 MB : سايزmp4 : فرمت
41
دانــلــود720 : کیفیت251 MB : سايزmp4 : فرمت
42
دانــلــود720 : کیفیت307 MB : سايزmp4 : فرمت
43
دانــلــود720 : کیفیت275 MB : سايزmp4 : فرمت
44
دانــلــود720 : کیفیت230 MB : سايزmp4 : فرمت
45
دانــلــود720 : کیفیت221 MB : سايزmp4 : فرمت
46
دانــلــود720 : کیفیت231 MB : سايزmp4 : فرمت
47
دانــلــود720 : کیفیت250 MB : سايزmp4 : فرمت
48
دانــلــود720 : کیفیت253 MB : سايزmp4 : فرمت
49
دانــلــود720 : کیفیت264 MB : سايزmp4 : فرمت
50
دانــلــود720 : کیفیت289 MB : سايزmp4 : فرمت
51
دانــلــود720 : کیفیت251 MB : سايزmp4 : فرمت
52
دانــلــود720 : کیفیت236 MB : سايزmp4 : فرمت
53
دانــلــود720 : کیفیت253 MB : سايزmp4 : فرمت
54
دانــلــود720 : کیفیت257 MB : سايزmp4 : فرمت
55
دانــلــود720 : کیفیت306 MB : سايزmp4 : فرمت
56
دانــلــود720 : کیفیت213 MB : سايزmp4 : فرمت
57
دانــلــود720 : کیفیت304 MB : سايزmp4 : فرمت
58
دانــلــود720 : کیفیت229 MB : سايزmp4 : فرمت
59
دانــلــود720 : کیفیت261 MB : سايزmp4 : فرمت
60
دانــلــود720 : کیفیت262 MB : سايزmp4 : فرمت
61
دانــلــود720 : کیفیت244 MB : سايزmp4 : فرمت
62
دانــلــود720 : کیفیت253 MB : سايزmp4 : فرمت
63
دانــلــود720 : کیفیت262 MB : سايزmp4 : فرمت
64
دانــلــود720 : کیفیت250 MB : سايزmp4 : فرمت
65
دانــلــود720 : کیفیت288 MB : سايزmp4 : فرمت
66
دانــلــود720 : کیفیت281 MB : سايزmp4 : فرمت
67
دانــلــود720 : کیفیت242 MB : سايزmp4 : فرمت
68
دانــلــود720 : کیفیت234 MB : سايزmp4 : فرمت
69
دانــلــود720 : کیفیت258 MB : سايزmp4 : فرمت
70
دانــلــود720 : کیفیت261 MB : سايزmp4 : فرمت
71
دانــلــود720 : کیفیت265 MB : سايزmp4 : فرمت
72
دانــلــود720 : کیفیت283 MB : سايزmp4 : فرمت
73
دانــلــود720 : کیفیت290 MB : سايزmp4 : فرمت
74
دانــلــود720 : کیفیت286 MB : سايزmp4 : فرمت
75
دانــلــود720 : کیفیت301 MB : سايزmp4 : فرمت
76
دانــلــود720 : کیفیت270 MB : سايزmp4 : فرمت
77
دانــلــود720 : کیفیت244 MB : سايزmp4 : فرمت
78
دانــلــود720 : کیفیت275 MB : سايزmp4 : فرمت
79
دانــلــود720 : کیفیت301 MB : سايزmp4 : فرمت
80
دانــلــود720 : کیفیت289 MB : سايزmp4 : فرمت
81
دانــلــود720 : کیفیت271 MB : سايزmp4 : فرمت
82
دانــلــود720 : کیفیت295 MB : سايزmp4 : فرمت
83
دانــلــود720 : کیفیت287 MB : سايزmp4 : فرمت
84
دانــلــود720 : کیفیت255 MB : سايزmp4 : فرمت
85
دانــلــود720 : کیفیت240 MB : سايزmp4 : فرمت
86
دانــلــود720 : کیفیت243 MB : سايزmp4 : فرمت
87
دانــلــود720 : کیفیت273 MB : سايزmp4 : فرمت
88
دانــلــود720 : کیفیت230 MB : سايزmp4 : فرمت
89
دانــلــود720 : کیفیت241 MB : سايزmp4 : فرمت
90
دانــلــود720 : کیفیت214 MB : سايزmp4 : فرمت
91
دانــلــود720 : کیفیت244 MB : سايزmp4 : فرمت
92
دانــلــود720 : کیفیت281 MB : سايزmp4 : فرمت
93
دانــلــود720 : کیفیت263 MB : سايزmp4 : فرمت
94
دانــلــود720 : کیفیت234 MB : سايزmp4 : فرمت
برچسب ها : دانلود دکترخوب , دانلود فیلم خارجی دکترخوب , دانلود سریال خارجی دکترخوب , دانلود خارجی دکترخوب , دانلود مستقيم دکترخوب , دانلود رايگان دکترخوب , دکترخوب